Ukázka několika tváří, které ryby musely od sebe odlišit, pokud chtěly za svůj střik dostat odměnu.  (Kredit: Cait Newport, University of Oxford)


Ukázka několika tváří, které ryby musely od sebe odlišit, pokud chtěly za svůj střik dostat odměnu. (Kredit: Cait Newport, University of Oxford)