Porovnání rekonstruované relativní amplitudy s modelovým výpočtem pro příslušné uvedené parametry soustavy. (Zdroj Physicall Review Letters 116, 241103 (2016)).


Porovnání rekonstruované relativní amplitudy s modelovým výpočtem pro příslušné uvedené parametry soustavy. (Zdroj Physicall Review Letters 116, 241103 (2016)).