Příklad jak sĂ­tkovĂ˝ efekt ovlivĹ?uje pohltivost pro ÄŤervenĂ© silnÄ› absorbujĂ­cĂ­ se zářenĂ­ a zelenĂ© nĂ­zko absorbujĂ­cĂ­ se zářenĂ­. V hornĂ­ části obrázku je znázornÄ›n model listu, ve kterĂ©m je chlorofyl obsaĹľen rovnomÄ›rnÄ›. Ve s


Příklad jak sítkový efekt ovlivĹ?uje pohltivost pro červené silně absorbující se záření a zelené nízko absorbující se záření. V horní části obrázku je znázorněn model listu, ve kterém je chlorofyl obsažen rovnoměrně. Ve spodní části obrázku je chlorofyl zakoncentrován pouze v polovině modelu listu, přičemž zbylá část bez chlorofylu světlo vůbec neabsorbuje. U červeného světla po zahrnutí sítkového efektu klesla pohltivost z 90 % na 49,5 %, ale u zeleného světla klesla pohltivost z 20 % jen na 18 %. (podle: doi:10.1093/pcp/pcp034)