Příklad jak dĂ©tour efekt ovlivĹ?uje pohltivost pro ÄŤervenĂ© silnÄ› absorbujĂ­cĂ­ se zářenĂ­ a zelenĂ© nĂ­zko absorbujĂ­cĂ­ se zářenĂ­. V hornĂ­ části obrázku je dĂ©lka optickĂ© dráhy rovna tloušťce modelu listu. U spodnĂ­ části obráz


Příklad jak détour efekt ovlivĹ?uje pohltivost pro červené silně absorbující se záření a zelené nízko absorbující se záření. V horní části obrázku je délka optické dráhy rovna tloušĹĄce modelu listu. U spodní části obrázku je optická dráha odrazy uvnitř modelu listu prodloužená trojnásobně. U červeného záření nastane malé zvýšení pohltivosti z 90 % na 99,9 %, ale u zeleného záření pohltivost vzroste výrazně z 20 % na 48,8 %. (podle: doi:10.1093/pcp/pcp034)