Jak výkonné a velké muselo být srdce, které pumpovalo krev do hlavy, nacházející se o osm metrů výš? Měli tito obří brachiosauridi skutečně přídatná srdce ve svém dlouhém krku? Zatím to s jistotou nevíme. Vlastní snímek auto