Schema nanočástic zlata vyrobených světlem. Kredit: University of Florida.


Schema nanočástic zlata vyrobených světlem. Kredit: University of Florida.