Čínskému elektrikáři se pod vedením astronoma z Indie, se podařilo prokázat, že měď iniciuje u prionových molekul změnu konformace a podporuje odolnost molekul vůči štěpení enzymem, čímž rozhoduje o jejich shlukování. (Kredit:


ÄŚínskému elektrikáři se pod vedením astronoma z Indie, se podařilo prokázat, že měÄŹ iniciuje u prionových molekul změnu konformace a podporuje odolnost molekul vůči štěpení enzymem, čímž rozhoduje o jejich shlukování. (Kredit: Chi-Fu Yen)