Chorobami, jejichĹľ příčina je shlukovánĂ­ proteinĹŻ, trpĂ­ zvĂ­Ĺ™ata i lidĂ©. NÄ›kterĂ© jsou pĹ™enosnĂ© krvĂ­, jinĂ© alimentárnÄ›. Jsou mezi nimi dokonce i mezidruhovÄ› pĹ™enosnĂ©. Nejspíš stejnÄ› široká paleta je i tÄ›ch neinfekÄŤnĂ­ch. PĹ


Chorobami, jejichž příčina je shlukování proteinů, trpí zvířata i lidé. Některé jsou přenosné krví, jiné alimentárně. Jsou mezi nimi dokonce i mezidruhově přenosné. Nejspíš stejně široká paleta je i těch neinfekčních. Přes svou různorodost mají hodně společných znaků. U nás lidí se rády projevují zamlženým či dvojitým viděním. Zastřenou myslí, narušenou koordinací pohybů a poruchami rovnováhy. Přidává se třes, záškuby těla, slabost, průjmy a pády. Nemocní mívají halucinace, záchvaty strachu, vzteku doprovázené rozpadem osobnosti. K nesmyslné komunikaci se přidává apatie a život se postupně redukuje na primitivní reflexy a smrt je nevyhnutelná. Možná mají i společného jmenovatele - dvojmocné ionty mědi. A to by znamenalo některá doporučení k uchování si zdraví, poněkud přehodnotit. (Obr. Kredit: Dům bylinek) http://www.dumbylinek.cz/eshop/vhodne-pro-priznaky/med-180-tablet-detail