9Příprava sondy Nanosail-D před startem (NASA/ARC, M. McIntyre).


9Příprava sondy Nanosail-D před startem (NASA/ARC, M. McIntyre).