V dubnu 2016 začala instalace nového krytu a zařízení pro přemisťování palivových souborů z bazénu (zdroj TEPCO).


V dubnu 2016 začala instalace nového krytu a zařízení pro přemisĹĄování palivových souborů z bazénu (zdroj TEPCO).