Zapínání prvních strojů, které chladí a vhánějí do systému solanku (zdroj TEPCO).


Zapínání prvních strojů, které chladí a vhánějí do systému solanku (zdroj TEPCO).