Obrázek 1: Dělící se embryo v době několika dní po oplození. Již blastomery 8-buněčného embrya mají jasno, která jejich část je budoucím embryoblastem a která bude trofoblastem. O všem rozhoduje schopnost kontraktility jednoho z p


Obrázek 1: Dělící se embryo v době několika dní po oplození. Již blastomery 8-buněčného embrya mají jasno, která jejich část je budoucím embryoblastem a která bude trofoblastem. O všem rozhoduje schopnost kontraktility jednoho z pólů blastomery, resp. přítomnost aktinomyosinového komplexu. Práce autorů pod vedením Jeana-Léona MaĂ®treho přináší objasnění molekulárních mechanizmů a charakterizaci proteinů, které k polarizaci (odvozené od kontraktility blastomery) přispívají.