I když družice GALEX, kterou vynesla na oběžnou dráhu Pegasus XL v roce 2003 již svůj úkol splnila, data, která získala se zužitkovávají dodnes. (Kredit: NASA)


I když družice GALEX, kterou vynesla na oběžnou dráhu Pegasus XL v roce 2003 již svůj úkol splnila, data, která získala se zužitkovávají dodnes. (Kredit: NASA)