Přepočítací tabulka k infografice. Vlevo jsou termíny s hodnotami používanými v anglicky mluvícím světě (USA, Velká Británie, Austrálie,..). Pro ČR platí pravá polovina nadepsaná „Long scale“ stejně jako pro Slovensko, EU a Ar


Přepočítací tabulka k infografice. Vlevo jsou termíny s hodnotami používanými v anglicky mluvícím světě (USA, Velká Británie, Austrálie,..). Pro ÄŚR platí pravá polovina nadepsaná „Long scale“ stejně jako pro Slovensko, EU a Arabské země.