Grafenová vrstva na FV panelu vyrábí elektřinu z deště. Kredit: Wiley-VCH.


Grafenová vrstva na FV panelu vyrábí elektřinu z deště. Kredit: Wiley-VCH.