Zariadenie na mimotelovú membránovú oxygenáciu - ECMO






Zariadenie na mimotelovú membránovú oxygenáciu - ECMO