pVAD - zapojenie prístroja TandemHeart: krv je kanylou odoberaná do pumpy z ľavej predsiene srdca a čerpaná do jednej alebo oboch stehenných tepien. (Kredit: TandemHeart, pVAD illustration CardiacAssist, Inc.)


pVAD - zapojenie prístroja TandemHeart: krv je kanylou odoberaná do pumpy z Äľavej predsiene srdca a čerpaná do jednej alebo oboch stehenných tepien. (Kredit: TandemHeart, pVAD illustration CardiacAssist, Inc.)