Modře pozorovaný hvězdný proud Palomar 5, zeleně simulovaný proud bez interakce s temnou hmotou, červeně simulovaný proud s průnikem 2 shluků temné hmoty. Kredit: V. Belokurov, D. Erkal, S.E. Koposov (IoA, Cambridge).


Modře pozorovaný hvězdný proud Palomar 5, zeleně simulovaný proud bez interakce s temnou hmotou, červeně simulovaný proud s průnikem 2 shluků temné hmoty. Kredit: V. Belokurov, D. Erkal, S.E. Koposov (IoA, Cambridge).