Porovnání spekter zjištěných Cosimou u prachových částic Kenneth a Juliette se složením organické hmoty v chondritech meteoritu Murchison. Kredit ESA.


Porovnání spekter zjištěných Cosimou u prachových částic Kenneth a Juliette se složením organické hmoty v chondritech meteoritu Murchison. Kredit ESA.