Tankování Hydrazinu u sondy Messenger (zdroj kosmonautix a u něj převzato z https://upload.wikimedia.org).






Tankování Hydrazinu u sondy Messenger (zdroj kosmonautix a u něj převzato z https://upload.wikimedia.org).