Start rakety Proton (zdroj ILS).


Start rakety Proton (zdroj ILS).