Start rakety Ariane 5 – let 112 (zdroj ESA).


Start rakety Ariane 5 - let 112 (zdroj ESA).