Určení výšky hladiny v jímce (zdroj TEPCO).


Určení výšky hladiny v jímce (zdroj TEPCO).