Místo oplození se provede aktivace chloridem strontnatým. Vzniká partenogenetické embryo (s polovičním počtem chromozomů a neschopné normálního vývoje). Injekce spermie do haploidního „mrzáčka“ zvládá situaci „napravit“. Ale


Místo oplození se provede aktivace chloridem strontnatým. Vzniká partenogenetické embryo (s polovičním počtem chromozomů a neschopné normálního vývoje). Injekce spermie do haploidního „mrzáčka“ zvládá situaci „napravit“. AlespoĹ? do té míry, že zajistí vývoj a narození živých myšek. (Kredit: Toru Suzuki et al., Nature Communications, 2016)