Poté, co je do zygoty injikována spermie, podléhá samčí genom (černě) různému osudu a může být distribuovaný v jednotlivých blastomerách dokonce dost nerovnoměrně. Růžově: vydělené pólové tělísko jako dědictví po předch


Poté, co je do zygoty injikována spermie, podléhá samčí genom (černě) různému osudu a může být distribuovaný v jednotlivých blastomerách dokonce dost nerovnoměrně. Růžově: vydělené pólové tělísko jako dědictví po předchozím meiotickém zrání oocytu.