Jak vznikl samotný RNA svět? Kredit: Hernández & Piccirilli (2013), Nature Chemistry.


Jak vznikl samotný RNA svět? Kredit: Hernández & Piccirilli (2013), Nature Chemistry.