Těžkotonážní opylovači nemají problém se naučit vytahovat si umělé květy z pod skla a poté to učit své kolegy. Kredirt: Olli J. Loukola,  Queen Mary University of London, Department of Biological and Experimental Psychology.


Těžkotonážní opylovači nemají problém se naučit vytahovat si umělé květy z pod skla a poté to učit své kolegy. Kredirt: Olli J. Loukola,  Queen Mary University of London, Department of Biological and Experimental Psychology.