Schéma uranových prstenců s vyznačením drah známých měsíců. Zdroj: https://upload.wikimedia.org


Schéma uranových prstenců s vyznačením drah známých měsíců. Zdroj: https://upload.wikimedia.org