A je zle! EKG záznam z kardiomonitora zachytáva dva posledné normálne sťahy srdca (označené modrými bodkami) a potom komorovú fibriláciu (VF). Pacient upadol do klinickej smrti. (Kredit: Creighton University Ventricular Tachyarrhythmia Data


A je zle! EKG záznam z kardiomonitora zachytáva dva posledné normálne sĹĄahy srdca (označené modrými bodkami) a potom komorovú fibriláciu (VF). Pacient upadol do klinickej smrti. (Kredit: Creighton University Ventricular Tachyarrhythmia Database)