Podobná situácia, vyriešená kardioverterom/defibrilátorom. Závažno porucha srdcovéhom rytmu, polymorfná komorová tachykardia prešla v komorovú fibriláciu. V strede spodného riadku záznamu bola zastavená defibrilačným výbojom o ener


Podobná situácia, vyriešená kardioverterom/defibrilátorom. Závažno porucha srdcovéhom rytmu, polymorfná komorová tachykardia prešla v komorovú fibriláciu. V strede spodného riadku záznamu bola zastavená defibrilačným výbojom o energii 36 Joulov. Nasledoval jeden stimulačný impulz a po Ĺ?om už pokračuje normálny srdcový rytmus. Takéto záznamy sa dajú nahraĹĄ z pamäti prístroja a zistiĹĄ, čo sa s pacientom udialo a či prístroj reagoval správne. (Kredit: Grimm W., University Hospital of Marburg and GieĂźen, Open-i service of the National Library of Medicine )