Implantovateľný kardioverter defibrilátor s elektródou a jeho obraz na rentgenovej snímke hrudníka s elektródou, smerujúcou do srdca. (Kredit: Gregory Marcus, Wikipedia,  CC BY 3.0)


ImplantovateÄľný kardioverter defibrilátor s elektródou a jeho obraz na rentgenovej snímke hrudníka s elektródou, smerujúcou do srdca. (Kredit: Gregory Marcus, Wikipedia, CC BY 3.0)