Schéma úložiště po dobudování (zdroj Posiva).


Schéma úložiště po dobudování (zdroj Posiva).