Spodní část parogenerátoru, která by mohla být s oceli s vyšším obsahem uhlíku (zdroj ASN).


Spodní část parogenerátoru, která by mohla být s oceli s vyšším obsahem uhlíku (zdroj ASN).