Testování bylo důkladné. Kredit: Qin et al. Sci. Adv. 2017;3:e1601536.


Testování bylo důkladné. Kredit: Qin et al. Sci. Adv. 2017;3:e1601536.