Příklad jemných barevných variací před a po suplementaci. Horní snímky jsou z pokusu s konzumací beta-karotenu, spodní s placebem. Vlevo je stav před medikací, vpravo stav po požití příparavku. Kredit: Yong Zhi Foo


Příklad jemných barevných variací před a po suplementaci. Horní snímky jsou z pokusu s konzumací beta-karotenu, spodní s placebem. Vlevo je stav před medikací, vpravo stav po požití příparavku. Kredit: Yong Zhi Foo