Stopy po dopadu meteoritu v Chicxulubu. Kredit: LPI.


Stopy po dopadu meteoritu v Chicxulubu. Kredit: LPI.