Jonathan Jong, první autor studie.  Coventry University, United Kingdom






Jonathan Jong, první autor studie. Coventry University, United Kingdom