Journal of Agricultural and Food Chemistry je odborný časopis vydávaný American Chemical Society. Impakt faktor více než 3, svědčí o jeho vysoké kvalitě. Kolektivu Jany Olšovské, první autorce publikace z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského


Journal of Agricultural and Food Chemistry je odborný časopis vydávaný American Chemical Society. Impakt faktor více než 3, svědčí o jeho vysoké kvalitě. Kolektivu Jany Olšovské, první autorce publikace z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (založeného 1887) posíláme do Lípové ulice v Praze gratulaci.