ohled ve 3-D perspektivě na centrální části úžiny. Srázy na straně jižní Británie byly kdysi součástí srázů severozápadní Francie. O síle živlů, které  úžinu tvořily vypovídá její šíře 33 kilometrů. Ktedit: Imperial College London


ohled ve 3-D perspektivě na centrální části úžiny. Srázy na straně jižní Británie byly kdysi součástí srázů severozápadní Francie. O síle živlů, které úžinu tvořily vypovídá její šíře 33 kilometrů. Ktedit: Imperial College London