Pygmejský furiant z kmene Bajaků.  


Pygmejský furiant z kmene Bajaků.