Opalizovaný exemplář amonita rodu Sphenodiscus. Tento rod představoval jedno z posledních vývojových vzepětí amonoidů krátce před událostí K-Pg. Ukazuje se však, že přinejmenším druh S. pleurisepta tuto hranici nejspíš překonal. Kredit: Ghedoghedo, W


Opalizovaný exemplář amonita rodu Sphenodiscus. Tento rod představoval jedno z posledních vývojových vzepětí amonoidů krátce před událostí K-Pg. Ukazuje se však, že přinejmenším druh S. pleurisepta tuto hranici nejspíš překonal. Kredit: Ghedoghedo, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)