Počet antineutrin emitovaných reaktorem dělený počtem štěpení v závislosti na době od začátku jeho provozu. Je vidět, že saturace proběhne velice rychle pro antineutrina s energií větší než 3 MeV, pro nižší energie se postupně doba dosažení saturovan


Počet antineutrin emitovaných reaktorem dělený počtem štěpení v závislosti na době od začátku jeho provozu. Je vidět, že saturace proběhne velice rychle pro antineutrina s energií větší než 3 MeV, pro nižší energie se postupně doba dosažení saturovaného stavu prodlužuje a pro energie nižší než 1 MeV už trvá déle než rok. S klesající energií rychle roste počet neutrin. V grafu lze vidět, jaká část má energii nad 3 MeV, nad 2 MeV, nad 1 MeV a do 1 MeV. (Zdroj Petr Vogel)