Srovnání experimentálního a modelového spektra reaktorových antineutrin zaznamenaných v detektorech. Je vidět, že se detekují dominantně vysokoenergetická antineutrina. Zároveň je vidět pozorovatelný rozdíl mezi experimentálními výsledky a předpovědí


Srovnání experimentálního a modelového spektra reaktorových antineutrin zaznamenaných v detektorech. Je vidět, že se detekují dominantně vysokoenergetická antineutrina. Zároveň je vidět pozorovatelný rozdíl mezi experimentálními výsledky a předpovědí. (Zdroj)