Na horním obrázku je zaznamenán podíl plutonia 239 na štěpení u neutrin zachycených ve dvou detektorových sestavách, které byly v blízkosti různých reaktorů tak, jak se měnil v průběhu tří a půl roku měření. Velice dobře jsou vidět změny při výměně p


Na horním obrázku je zaznamenán podíl plutonia 239 na štěpení u neutrin zachycených ve dvou detektorových sestavách, které byly v blízkosti různých reaktorů tak, jak se měnil v průběhu tří a půl roku měření. Velice dobře jsou vidět změny při výměně paliva. Na dolním obrázku je pak vidět, jak se se změnou podílu izotopu 239 na štěpení mění podíl ostatních izotopů uranu a transuranů. (Zdroj arXiv:1704.01082v1).