Srovnání experimentálních pozorování a modelových předpovědí pro emise neutrin na jedno štěpení. Zde je zobrazeno ve formě pravděpodobnosti reakce neutrina na protonu, která vede k produkci pozitronu, při jednom štěpení daného nuklidu. Na ose x jde o


Srovnání experimentálních pozorování a modelových předpovědí pro emise neutrin na jedno štěpení. Zde je zobrazeno ve formě pravděpodobnosti reakce neutrina na protonu, která vede k produkci pozitronu, při jednom štěpení daného nuklidu. Na ose x jde o uran 235 a na ose y jde o plutonium 239. Červeně je výsledek z Daya Bay, různě temnou zelenou barvou pak hranice nejistoty 1?, 2? a 3?. Černě pak je modelový výpočet s vyznačenou hranicí 1?. Číselně jsou uvedeny hodnoty pravděpodobností také pro nuklidy uran 238 a americium 241. (Zdroj arXiv:1704.01082v1).