Robert Sinclair Dietz (1914-1995) byl jedním z „objevitelů“ pravé impaktní povahy kráteru Manson. Tento americký geofyzik a oceánograf se proslavil jako badatel na poli impaktní vědy, vyvíjel metodiku diagnostiky velkých impaktů a jako první rozeznal


Robert Sinclair Dietz (1914-1995) byl jedním z „objevitelů“ pravé impaktní povahy kráteru Manson. Tento americký geofyzik a oceánograf se proslavil jako badatel na poli impaktní vědy, vyvíjel metodiku diagnostiky velkých impaktů a jako první rozeznal impaktní původ například i u gigantické struktury Sudbury Basin v kanadském Ontariu. Kredit: University of California, Wikipedie (volné dílo).