Hardware prototypu: Projektor (a) získává 2K obraz snímkováním o frekvenci 480 Hz. Opticky zesouladěná vysokorychlostní kamera (b) je na horní straně směrovače paprsků (c) před objektivem projektoru. IR filtr (d) má za úkol oddělit projekční světlo o


Hardware prototypu: Projektor (a) získává 2K obraz snímkováním o frekvenci 480 Hz. Opticky zesouladěná vysokorychlostní kamera (b) je na horní straně směrovače paprsků (c) před objektivem projektoru. IR filtr (d) má za úkol oddělit projekční světlo od infračerveného osvětlení (e). Kredit: Amit Bermano (Disney Research Zurich). Další podrobnosti zde.