Střed kupy galaxií v Panně: Kredit: NASA/ESA/ESO/NAOJ/G. Paglioli; R. Colombari/G. Paglioli.


Střed kupy galaxií v Panně: Kredit: NASA/ESA/ESO/NAOJ/G. Paglioli; R. Colombari/G. Paglioli.