Podle vyjádření Weiwei Fan, první autorky článku, farmaceutické firmy již zavětřily a hodlají přikročit ke klinickým zkouškám preparátu na lidech. (Kredit: SALK)


Podle vyjádření Weiwei Fan, první autorky článku, farmaceutické firmy již zavětřily a hodlají přikročit ke klinickým zkouškám preparátu na lidech. (Kredit: SALK)