Když si poznatek zjednodušíme, tak po aplikaci GW si svalová buňka z přitékající krve bere ke své práci méně cukru a o to více se spoléhá na své vlastní zásoby glykogenu. (Kredit: SALK)


Když si poznatek zjednodušíme, tak po aplikaci GW si svalová buňka z přitékající krve bere ke své práci méně cukru a o to více se spoléhá na své vlastní zásoby glykogenu. (Kredit: SALK)